تجربه ازدواج

همه ازدواج‌ها مثل هم پیش نمی‌روند و شما نمی‌توانید به‌ دليل موفقیت یا شكست اطرافیان‌تان در ازدواج‌، در مورد زندگی آینده خودتان اظهارنظر كنید.

مهم‌تر این‌كه ازدواج قرار نیست مثل دوره نامزدی یا آشنایی پیش برود. غوطه ور شدن در عشق با عاشقانه زندگی كردن فرق می‌كند.

طبیعی است وقتی شما برای زندگی كردن زیر یك سقف می آیید، زندگی‌تان وارد مرحله جدیدی می شود و اقتضائات تازه‌ای پیدا می كند.

شما باید بتوانید تفاوت این مرحله تازه و پرمسئولیت را با دوره پرهیجان و پر از شادی نامزدی درك كنید. این زندگی تازه، برای موفقیت، به تلاش هر دوی شما نیاز دارد.

پس به جای این‌كه به خاطر تغییرات نا امید شوید، از تجربه های تازه درس بگیرید چراكه هر دوی شما در مقابل موفقیت یا شكست این ازدواج مسئولید.